Građevinski tehničar

Cilj ovog programa je osposobiti učenika za suradnju u razradi i pripremanju projektne dokumentacije za građevinske objekte visoko i niskogradnje, odnosno osposobiti ga za posebne zadaće građevinskog tehničara:
poznavanje građevinske mehanizacije, poznavanje osnova geodezije, stjecanje znanja o građevinarstvu, arhitekturi, građevnim materijalima, ovladavanje znanjima i vještinama izrade nacrta i tehničke dokumentacije, ovladavanje metodama proračuna jednostavnih nosivih sklopova građevina, poznavanje suvremenih arhitektonskih konstrukcija, materijala i tehnologija, ovladavanje znanjima iz hidrogradnje, tunela i mostova, cestogradnje i željeznica, poznavanje karakteristika gradilišta, građevinske industrije, načina proizvodnje, svojstvima i načinom ugradbe pojedinih građevinskih materijala.

Učenik razvija visoki stupanj odgovornosti, ozbiljan i znanstveno utemeljen pristup u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.

- tehnička suradnja u razradi nacrta na računalu i izradi tehničke dokumentacije;
- suradnja u izradi troškovnika;
- suradnja u vođenju gradilišta i gradilišne dokumentacije;
- samostalno vođenje gradilišta manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji;
- otvorena i zatvorena gradilišta zgrada, prometnica, vodogradnji;
- tvrtke koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije;
- laboratoriji i instituti za ispitivanje građevnih materijala;
- zavodi za zaštitu spomenika, konzervatorski zavodi;
- uredi za izdavanje dozvola;
- industrija građevnih materijala i proizvoda;

Posjete gradilištima