Tehničar geodezije i geoinformatike

Tehničari geodezije i geoinformatike rade na izmjeri zemljišta u svrhu izrade planova i karata, te vode evidenciju o vlasništvu i o promjenama na zemljištu.

Poznati i pod nazivom "đometri" obavljaju i uslužne djelatnosti kao što su:
- snimanje terena i priprema za projektiranje
- radovi koji prate izgradnju prometnica, tunela, objekata visokogradnje, montažu industrijskih hala...
- praćenje spajanja brodskih sekcija i pružnih vozila u brodogradilištu
- praćenje pomicanja i deformacije važnih objekata (brane, mostovi...)

S ciljem izvođenja ovih radova struka uključuje terenski rad s geodetskim instrumentima, kao i obradu podataka s terena na računalima u odgovarajućim programima. Geodezija se upravo u posljednim desetljećima, zahvaljujući razvoju elektronike i informatike, razvila kao struka koja daje najviše informacija o prostoru koji nas okružuje.

Nastava za tehničara geodezije i geoinformatike organizirana je na teoretski i praktični dio. Praktični dio odnosi se na nastavu koja se provodi u školu (rad u informatičkim kabinetima i specijaliziranim učionicama, rad na školskim terenima...), te na izvanškolske aktivnosti (jednodnevni stručni izleti i višednevne stručne ekskurzije).

Ovakav suvremeni sistem rada rezultira dobrom pripremljenošću učenika za buduće zanimanje, te razvija znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad.

Završavanjem ovog programa učenici se mogu zaposliti u:
- katastarskim uredima
- projektnim i graditeljskim poduzećima
- brodogradilištima
- privatnim praksama

U općoj krizi nezaposlenosti, geodezija danas omogućuje ne samo veliku mogućnost zapošljavanja nego i otvaranje privatne djelatnosti.
Također, kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje omogućuje učenicima i nastavak školovanja na strukovno srodnim ili drugim visokim i višim učilištima.

Rad na terenu

Rad u učionici