Arhitektonski tehničar

Nastava za arhitektonskog tehničara organizirana je kroz teoretski i praktični rad. Praktični rad odvija se djelomično u crtaonicama, specijaliziranim kabinetima, moderniziranim učionicama, kroz praktikum ali i terenski rad. U sklopu terenskog rada organiziraju se odlasci na jednodnevne izlete i gradilišta te višednevne stručne ekskurzije.

Učenici se školuju i odgajaju za struku u kojoj će moći prenijeti svoju kreativnost na objekte namijenjene životu, radu i boravku ljudi.

Obrazujući se za ovo zanimanje naši tehničari će biti sposobni arhitektonski snimati, sudjelovati u razradi projektne dokumentacije i pratiti svjetske domete znanja i graditeljskog umijeća. Arhitektonski tehničar bit će također sposoban i za vođenje i nadzor izgradnje manjih objekata u svojstvu odgovorne osobe, investicijsko održavanje, opremanje i vanjsko uređenje zgrada.

Polaganje državne mature omogućit će nastavak obrazovanja, kako u struci na građevinskom i arhitektonskom fakultetu, tako i u ostalim strukama i zanimanjima.

- ovladavanje širokim znanjima iz područja likovne umjetnosti i arhitekture
- stjecanje znanja i vještina iz područja prostorne percepcije - stjecanje vještina crtanja na složenijim zadacima
- stjecanje znanja i vještina izrade arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada
- poznavanje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje
- poznavanje stambenih i jednostavnijih javnih zgrada i njihovih autora
- poznavanje stambenih i jednostavnijih javnih zgrada i njihovih autora
- poznavanje gradilišta i faze izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije i restauracije
- poznavanje izvedenih konstruktivnih sklopova na povijesnim građevinama
- poznavanje tradicijskih građevnih materijala
- otvorena i zatvorena gradilišta zgrada, prometnica, vodogradnji
- tvrtke koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije
- laboratoriji i instituti za ispitivanje građevnih materijala
- zavodi za zaštitu spomenika, konzervatorski zavodi
- uredi za izdavanje dozvola
- industrija građevnih materijala i proizvoda

Učenički radovi