Zanimanja

Nastava za ova zanimanja omogućava osim teoretskog znanja i praktičnu primjenu naučenog.

Zahvaljujući informatizaciji škole, te specijaliziranim kabinetima, praktikumima i crtaonicama učenicima je olakšano usvajanje potrebnih znanja i vještina za rad u struci i uspješno uključivanje u tržište rada.

Također, odlascima na gradilišta, jednodnevne i višednevne stručne ekskurzije, te obveznom stručnom praksom u 2. i 3. razredu učenicima je omogućeno da osvijeste i učvrste stečena teoretska znanja, razviju praktične vještine i steknu uvid u poslove za koje se školuju.

Polaganje državne mature omogućit će nastavak obrazovanja, kako u struci na građevinskom, arhitektonskom, geodetskom fakultetu tako i u ostalim srodnim strukama i zanimanjima.