Lipanj 4, 2020
info sign ggts

DODATNE UPUTE ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Detalji u dokumentu
Lipanj 1, 2020
info sign ggts

DOPUNSKI NASTAVNI RAD IZ PREDMETA VODOGRADNJE

Detalji u dokumentu
Svibanj 29, 2020
info sign ggts

OBRANA I PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Detalji u dokumentima
Svibanj 29, 2020
info sign ggts

ZAHTJEV ZA POLAGANJEM ISPITA PRED POVJERENSTVOM

Ispunjeni dokument treba poslati na mail škole ured@ss-graditeljskogeodetskatehnicka-st.skole.hr najkasnije do ponedjeljka 1.6.2020. do 11h.
Svibanj 28, 2020
info sign ggts

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB “GRADITELJ”

Detalji u dokumentu
Svibanj 18, 2020
info sign ggts

RAD KNJIŽNICE

Detalji u dokumentu