Dokumenti

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/2011) objavljujemo da ravnatelj Graditeljsko-geodetske tehničke škole, Split, predsjednik i članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji, braća, sestre, te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Graditeljsko-geodetska tehnička škola, Split, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.


UREDOVNO VRIJEME:

A smjena ujutro

- utorak 9:00-13:00
- petak 14:00-16:30

A smjena poslijepodne

- utorak 15:00-19:00
- petak 8:00-10:30


Voditeljica obrazovanja odraslih : Radojka Klarić, d.i.a.
Telefon : centrala, 558430
direktni, 458827
Adresa elektroničke pošte: sluzbenik.za.zastitu.os.podataka@ggst.hr